Bạn quan tâm đến lĩnh vực nào trong triển lãm ?/What areas of the exhibition are you interested in?
Năng lượng sạch, năng lượng mới, năng lượng tái tạo/Clean energy, new energy, renewable energy
Công nghệ, thiết bị, giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt, sản xuất, xây dựng, giao thông vận tải và nông nghiệp/Technology, equipment, energy-saving solutions in daily life, production, construction, transportation and agriculture
Than và năng lượng tập hợp/Coal and gathered energy
Dịch vụ tư vấn sử dụng năng hiệu quả, dịch vụ kiểm toán năng lượng/Consulting services for efficient use of energy, energy audit services
Công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt/ Domestic waste treatment technology
Các dịch vụ liên quan đến xử lý môi trường/ Services related to environmental treatment
Sản phẩm, công nghệ xử lý nước, không khí, tiếng ồn, ánh sáng/ Products, technology to treat water, air, noise, light
Các sản phẩm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường/ Products from environmentally friendly materials
Quần áo, giày dép bảo hộ lao động, Thiết bị bảo hộ mặt, mắt, mũi, tai, Thiết bị bảo vệ đầu/ Protective clothing, footwear, face protective equipment, eyes, nose, ears, head protective equipment
Thiết bị phòng cháy chữa cháy, Thiết bị an toàn trên cao, Thiết bị cảnh báo an toàn giao thông, Thiết bị phòng sạch/ Fire protection equipment, Overhead safety equipment, Traffic safety warning equipment, Clean room equipment
Đồ cách điện, Thiết bị y tế công trường, vệ sinh công nghiệp/ Insulators, Site medical equipment, industrial hygiene.
Các thiết bị, công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp/ Equipment and technology to save energy in industrial production lines
Thermal devices, heat loss monitoring in manufacturing plants/ Thermal devices, heat loss monitoring in manufacturing plants
Thiết bị và công nghệ giám sát (trực tiếp và qua hệ thống GSM), đo lường, khống chế tổn thất điện năng trong quá trình sản xuất/ Equipment and technology to monitor (directly and via GSM system), measure and control power loss in the production process
Các vật liệu, sản phẩm, ý tưởng tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng, điều hòa không khí/ Energy-saving materials, products and ideas in the field of construction, air conditioning

ĐĂNG KÝ THAM QUAN
VISITOR REGISTRATION